Διοικητικό Συμβούλιο

Το «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αχιλλέως Αλλαμανή» διοικείται από 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 5μελή Εκτελεστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος, όπως ισχύει σήμερα, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον αναπληρωτή του προτείνει εκ των μελών του ο Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας.

Το Δ.Σ. έχει δύο Αντιπροέδρους οι οποίοι επιλέγονται από τους εκάστοτε συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας του διαθέτη.

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν συνολικά 5 αριστήνδην (ex-officio) μέλη, για καθένα εκ των οποίων ορίζεται αναπληρωτής. Τα μέλη αυτά είναι, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος, τα εξής:

Πρόεδρος και αναπληρωτής Πρόεδρος, εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας. Τακτικά μέλη ο Δήμαρχος Καρδίτσας, ο Πρόεδρος ή εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας, ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος Καρδίτσας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας, με αναπληρωτές αντίστοιχα τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών Καρδίτσας, τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας και τον Διευθυντή μίας εκ των Τεχνικών Σχολών (ΕΠΑ.Λ.) του Νομού. Ήδη την θέση του Διευθυντού της Αγροτικής Τραπέζας, η οποία δεν υφίσταται πλέον, κατέχει ο/η εκάστοτε Γραμματέας του Ιδρύματος.

Οι δύο Αντιπρόεδροι, Α’ και Β’, καθώς και τα υπόλοιπα πέντε μέλη του Συμβουλίου είναι συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας του διαθέτη, ενώ αναπληρωτές τους είναι είτε επίσης συγγενείς του διαθέτη, είτε επιλεγμένες από αυτούς προσωπικότητες της κοινωνίας της Καρδίτσας που επιθυμούν να συνεισφέρουν στο έργο του Ιδρύματος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Α’ Αντιπρόεδρο του Ιδρύματος ή τον Αναπληρωτή του, τον Δήμαρχο της Καρδίτσας και δύο εκ των μελών του Δ.Σ. – συγγενών του διαθέτη.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξέλεξε την 12/1/2018 εκ των μελών του την κα. Σταματία Καραχάλιου ως Γραμματέα του Ιδρύματος και της Εκτελεστικής του Επιτροπής είναι η εξής:

Θέση στο ΔΣ Ονοματεπώνυμο Τακτικού Μέλους
α Πρόεδρος Ανυφαντής Γεώργιος του Χρήστου
β Α' Αντιπρόεδρος Αλλαμανής Αχιλλεύς του Βασιλείου
γ Β' Αντιπρόεδρος Αλλαμανής Νικόλαος του Μιλτιάδη
δ Μέλος Τσιάκος Βασίλειος του Κωνσταντίνου, Δήμαρχος
ε Μέλος Αλλαμανής Γεώργιος του Αχιλλέως
στΜέλος Κονταξής Δημήτριος του Νικολάου, Αντιπρ. Εμπορ. Συλ.
ζ Μέλος Αλλαμανή Βικτώρια του Μιλτιάδη
η Μέλος Καραχάλιου Σταματία του Κωνσταντίνου, Γραμματέας του Ιδρύματος
θ Μέλος Αλλαμανή Βικτώρια του Πολυβίου
ι Μέλος Παπανούσκας Μιχαήλ του Δημητρίου, Δ/ντής Β'βάθμ.Εκπ.Ν.Καρδίτσας
ιαΜέλος Αλλαμανή Μαρίνα του Σωκράτους
ιβΜέλος Ευαγγελόπουλος Σπυρίδων του Περικλέους
Θέση στο ΔΣ Ονοματεπώνυμο Αναπληρωματικού Μέλους
α Πρόεδρος Σπανιάς Χρυσός-Βάιος του Θωμά
β Α' Αντιπρόεδρος Αλλαμανή Ευφροσύνη του Στυλιανού
γ Β' Αντιπρόεδρος Ευαγγελόπουλος Κων/νος του Περικλέους
δ Μέλος Κοντός Θωμάς του Σωτηρίου, Πρόεδρος Δημ. Συμβ.
ε Μέλος Μπαρμπαρούση Βασιλική του Ευαγγέλου
στΜέλος Τσιγαρίδας Κων/νος του Περικλέους, Πρόεδ.Ομοσπ.Επαγγ.Βιοτ.
ζ Μέλος Ψημμένος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου
η Μέλος Κεφαλάς Παναγιώτης του Αλκιβιάδη, Πρόεδρος Καπν.Συν.Καρδίτσας
θ Μέλος Αλλαμανή Αλεξάνδρα του Λεάνδρου
ι Μέλος Τσίρας Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, Δ/ντης 2ου ΕΠΑ.Λ Καρδίτσας
ιαΜέλος Αλλαμανής Μιλτιάδης του Νικολάου
ιβΜέλος Αλλαμανή Ευγενία του Σωκράτους
Θέση στην Ε.Ε.Ονοματεπώνυμο Τακτικού Μέλους
α Πρόεδρος Ανυφαντής Γεώργιος του Χρήστου
β Αντιπρόεδρος Αλλαμανή Ευφροσύνη του Στυλιανού
γ Μέλος Τσιάκος Βασίλειος του Κωνσταντίνου, Δήμαρχος
δ Μέλος Αλλαμανής Νικόλαος του Μιλτιάδη
ε Μέλος Αλλαμανή Βικτώρια του Μιλτιάδη
Θέση στην Ε.Ε.Ονοματεπώνυμο Αναπληρωματικού Μέλους
α Πρόεδρος Σπανιάς Χρυσός-Βάιος του Θωμά
β Αντιπρόεδρος Καραχάλιου Σταματία του Κωνσταντίνου
γ Μέλος Κοντός Θωμάς του Σωτηρίου, Πρόεδρος Δημ. Συμβ.
δ Μέλος Μπαρμπαρούση Βασιλική του Ευαγγέλου
ε Μέλος Αλλαμανής Γεώργιος του Αχιλλέως