Δωρεές

Για κάθε κοινωφελές Ίδρυμα, όπως και για κάθε φιλανθρωπικό σωματείο, κάθε δωρεά, μικρή ή μεγάλη, είναι το απαραίτητο οξυγόνο που το βοηθά να φθάνει πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων του, όχι μόνον ως οικονομική αλλά και ως ηθική ενίσχυση, που δίνει σε αυτούς που συνεισφέρουν έργο στο Ίδρυμα την ικανοποίηση ότι και άλλα μέλη της κοινωνίας μας συμμερίζονται τους ανιδιοτελείς στόχους του.

Όποιος επιθυμεί να συνεισφέρει στο Ίδρυμα, παρακαλείται να καταθέσει τη δωρεά του στον παρακάτω λογαριασμό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υποκατάστημα Καρδίτσας, στο όνομα του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεώργιου Αχιλλέως Αλλαμανή»:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λογαριασμός 368/626873-02
ΙΒΑΝ GR42 0110 3680 0000 3686 2687 302Όποιος δωρητής επιθυμεί να παραλάβει το γραμμάτιο είσπραξης καθώς και τη βεβαίωση αποδοχής της δωρεάς και της καταχώρησής της στα επίσημα βιβλία του Ιδρύματος, παρακαλείται να αποστείλει ή να προσκομίσει αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης, μαζί με τα φορολογικά του στοιχεία, στη διεύθυνση:

Χαρίτου 5,
431 00 Καρδίτσα
Υπόψη κας Ματίνας Καραχάλιου

Τηλέφωνο- Fax: 24410 27711
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: idryma.allamanis@gmail.com