Η Καρδίτσα

Στην τελευταία αυτή ενότητα μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την πόλη, την περιοχή και τις πιο γνωστές ιστορικές προσωπικότητες της Καρδίτσας.


Η Πόλη

Ο Νομός

Ιστορικές Προσωπικότητες

Η λίμνη Πλαστήρα

Το δασικό χωριό Δρυάδων