Σημερινοί Υπότροφοι του Ιδρύματος


Υπότροφοι που ξεκίνησαν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

  • ΤΣΙΑΠΕΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ απόφοιτος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας, που εισήχθη στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Υπότροφοι που ξεκίνησαν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020

  • ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ απόφοιτος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, που εισήχθη στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Υπότροφοι που ξεκίνησαν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019

  • ΚΛΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ απόφοιτος του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων, τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας, που εισήχθη στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδος
ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ


Υπότροφοι που ξεκίνησαν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015

  • ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, απόφοιτος του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων, με Απολυτήριο “Άριστα 19”, του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, που εισήχθη στο Τμήμα Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Ανάκληση Υποτροφίας

Με απόφαση του Δ.Σ. που πάρθηκε κατά την συνεδρίασή του την 29η Νοεμβρίου 2012 και την εγκριτική Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας της 13/3/2013, ανακλήθηκε η υποτροφία που είχε απονεμηθεί στον Καραπάνο Απόστολο του Χρήστου, λόγω του ότι δεν εκπλήρωσε τις ελάχιστες απαιτήσεις επίδοσης κατά το 1ο έτος σπουδών του που προβλέπει η Σύμβαση Υποτροφίας.

Oλόκληρο το κείμενο της εγκριτικής Απόφασης έχει ως εξής:

Ανάκληση Υποτροφίας 491kB