Αρχείο Πτυχιούχων Υποτρόφων του Ιδρύματος από το 2008


Έτος Αποφοίτησης 2021 • ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ απόφοιτος του 1ου ΕΠΑ.Λ. Παλαμά, του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, που εισήχθη στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουριστικών Επαγγελμάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας


Ο Άγγελος άρχισε τις σπουδές του το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, το οποίο κατά την διάρκεια των σπουδών του συγχωνεύτηκε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τον Ιούλιο του 2021 το Πανεπιστήμιο τού απένειμε Πτυχίο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας με βαθμό 8,40 “Λίαν Καλώς” • ΣΟΥΛΕΑ-ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ ΚΑΡΜΕΝ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, απόφοιτος του 1ου ΕΠΑ.Λ. Παλαμά, ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Επιστημών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών που εισήχθη στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.


Η Κάρμεν-Μαρία ξεκίνησε τις σπουδές της το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Αθηνών και εντάχθηκε στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο τής απένειμε Πτυχίο με βαθμό 6,90 “Λίαν Καλώς” την 6η Απριλίου 2021.

Έτος Αποφοίτησης 2020 • ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, απόφοιτος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, που εισήχθη στο Τμήμα Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.Η Χριστίνα ολοκλήρωσε τις σπουδές της το 2020 στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και στις 4.12.2020 τής απονεμήθηκε το Πτυχίο με βαθμό 7,75 “Λίαν Καλώς” και ο τίτλος “Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας Τεχνικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)“ • ΓΟΥΣΙΟΥ ΡΕΒΕΚΑ του ΘΩΜΑ, απόφοιτος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών που εισήχθη στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.


Η Ρεβέκα ξεκίνησε τις σπουδές της στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, το οποίο συγχωνεύτηκε με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης του οποίου τής απένειμε την 3.9.2020 Πτυχίο με βαθμό 8,46 “Λίαν Καλώς”. Η Ρεβέκα ζήτησε και έλαβε από το Ίδρυμα πρόσθετη υποτροφία ενός έτους για να συνεχίσει τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Την 2.12.2021 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) με γενικό βαθμό επίδοσης 9,02 ”'Αριστα”.
Έτος Αποφοίτησης 2018
 • ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΕΥΘΑΛΙΑ – ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ, απόφοιτο του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας, με Απολυτήριο “Άριστα 185/10”, του τομέα Υγείας & Πρόνοιας και ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών, που εισήχθη στη Σχολή Σ.Ε.Υ.Π. - Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.


Η Θάλεια ξεκίνησε τις σπουδές της στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας το 2012, πήρε το πτυχίο της με βαθμό 6,01 “Καλώς” την 20η Δεκεμβρίου 2018 και φέρει τον τίτλο “Πτυχιούχος Φυσικοθεραπεύτρια Τεχνολογικής Εκπαίδευσης”.

 • ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, απόφοιτος του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας, με Απολυτήριο “Άριστα 194/10”, του Τομέα Πληροφορικής και ειδικότητας Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ, που εισήχθη στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.


Ο Θωμάς εισήχθη στην Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και κρίθηκε άξιος Πτυχίου ως “Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης” με βαθμό Λίαν Καλώς (7,03) την 25η Ιουνίου 2018.

Έτος Αποφοίτησης 2017
 • ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, απόφοιτος του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας, με Απολυτήριο “Άριστα 189/10”, του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, φοιτήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Η Ιωάννα ξεκίνησε τις σπουδές της το 2013 με την εισαγωγή της στην Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και πήρε το πτυχίο της ως “Πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης” με βαθμό Λίαν Καλώς (7,33) την 8η Δεκεμβρίου 2017.


 • ΤΣΙΤΣΙΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΩΜΑ, του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας, με Απολυτήριο “Άριστα 198/10”, του τομέα Υγείας & Πρόνοιας και ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών, φοιτήτρια του Τμήματος Φυσιοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Η Βασιλική άρχισε τις σπουδές της το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 στην Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και έλαβε το Πτυχίο της την 10η Νοεμβρίου 2017 με τον τίτλο “Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης” και με βαθμό 7,90 “Λίαν Καλώς”.
 • ΓΚΟΥΓΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, του 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας, με Απολυτήριο “Άριστα” 191/10“,του τομέα Υγείας & Πρόνοιας και ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, που εισήχθη στην Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας


Η Ελευθερία ξεκίνησε τις σπουδές της στην Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα, το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 και κρίθηκε άξια Πτυχίου την 22 Ιουνίου 2017, έχοντας παρακολουθήσει και περατώσει τις σπουδές της στο Τμήμα Λογοθεραπείας με βαθμό 7,05 “Λίαν Καλώς”.
Έτος Αποφοίτησης 2016
 • ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας με Απολυτήριο «Άριστα» 197/10” ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Τομέα Ηλεκτρονικής, ο οποίος εισήχθη στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθήνας, πενταετούς φοίτησης.


Ο Γιώργος άρχισε τις σπουδές του στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) το ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011 και μετά από πενταετή φοίτηση κρίθηκε άξιος την 18η Φεβρουαρίου 2016 να λάβει το Πτυχίο, με τίτλο “Εκπαιδευτικός Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης” και με γενικό βαθμό 9,12 “Άριστα”.
Έτος Αποφοίτησης 2015
 • ΛΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ, του 3ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας με Απολυτήριο «Άριστα 183/10“ ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εισήχθη στη Σχολή Βρεφονηπιοκομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Η Κωνσταντίνα άρχισε τις σπουδές της στην Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011 και έλαβε το Πτυχίο της την 27η Νοεμβρίου 2015, με τον τίτλο “Πτυχιούχος Βρεφονηπιοκομίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης” και με γενικό βαθμό επίδοσης 7,71 “Λίαν Καλώς”. • ΣΠΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας με βαθμό Απολυτηρίου «Άριστα 193/10», Ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών του Τομέα Μηχανολογίας, ο οποίος εισήχθη στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθήνας, πενταετούς φοίτησης.

Ο Χρήστος άρχισε τις σπουδές του στην Ανωτάτη Σχολή Εκπαιδευτικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010 και μετά από πενταετή φοίτηση έλαβε το Πτυχίο του την 5η Νοεμβρίου 2015, με τον τίτλο “Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος Μηχανικός & Μηχανολόγος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης” και με γενικό βαθμό επίδοσης 7,77 “Λίαν Καλώς”.
 • ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ, του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας με Απολυτήριο “Άριστα 182/10”, ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εισήχθη στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Η Ελένη άρχισε τις σπουδές της στο Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012 και έλαβε το Πτυχίο της την 21η Οκτωβρίου 2015 από το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με τον τίτλο “Πτυχιούχος Νοσηλευτικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης” και με γενικό βαθμό επίδοσης 7,46 “Λίαν Καλώς”.
Έτος Αποφοίτησης 2014
 • ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, του 3ου Τ.Ε.Ε. Καρδίτσας, με βαθμό Πτυχίου «Άριστα 196/11», ειδικότητας Υποστήριξης Συστημάτων – Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ του Τομέα Πληροφορικής, η οποία εισήχθη στη Σχολή Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.


Η Κατερίνα άρχισε τις σπουδές της στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας το ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009 και κρίθηκε άξια του Πτυχίου την 26η Αυγούστου 2014, με τον τίτλο “Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης” και με γενικό βαθμό επίδοσης 5,92 “Καλώς”.
 • ΤΣΙΝΤΖΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας με βαθμό Απολυτηρίου «Άριστα 191/10», Ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών Έργων του Τομέα Δομικών Έργων, η οποία εισήχθη στο Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

Η Σοφία άρχισε τις σπουδές της στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010 και έλαβε το Πτυχίο της την 20η Μαΐου 2014, με τον τίτλο “Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης” και με γενικό βαθμό επίδοσης 6,54 “Λίαν Καλώς”.Έτος Αποφοίτησης 2013
 • ΠΛΑΣΤΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, του 1ου Τ.Ε.Ε. Σοφάδων, με βαθμό Πτυχίου «Άριστα 20», ειδικότητας Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, η οποία εισήχθη στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.


Η Ευαγγελία άρχισε τις σπουδές της στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας το ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009 και έλαβε το Πτυχίο της την 21η Νοεμβρίου 2013, με τον τίτλο “Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης” και με γενικό βαθμό επίδοσης 6,46 “Καλώς”.