Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να ανοίξετε κάποια από τα αρχεία, μπορείτε να τα μεταφέρετε στον υπολογιστή σας - πατώντας δεξί κλικ πάνω στην ονομασία του αρχείου και επιλέγοντας “αποθήκευση” ή “αποθήκευση ως” - και να το ανοίξετε μετά.


Αρχείο Προκηρύξεων και ΑνακηρύξεωνΠράξη Ανακήρυξης Υποτρόφου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του την 2α Δεκεμβρίου 2016 εξέτασε τις υποβληθείσες αιτήσεις αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. / Τ.Ε.Ε. Ν. Καρδίτσας για την χορήγηση της μίας υποτροφίας που προκήρυξε το Ίδρυμα την 16/9/2016 και εξέδωσε την ακόλουθη Πράξη Ανακήρυξης Υποτρόφου:

Πράξη Ανακήρυξης

Η πράξη αυτή αναρτήθηκε σήμερα, την 9η Δεκεμβρίου 2016 και τοιχοκολλήθηκε την ίδια μέρα στο Γραφείο του Ιδρύματος (στην είσοδο της πολυκατοικίας οδός Χαρίτου 5 και στην είσοδο του γραφείου στον 4ο όροφο). Τυχόν ενστάσεις από υποψήφιους πρέπει να υποβληθούν εντός 10ημέρου, δηλ. μέχρι την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016.

Το Δ.Σ., στην ίδια συνεδρίαση, αφού εξέτασε τα πιστοποιητικά σπουδών των εν ενεργεία υποτρόφων του Ιδρύματος και διαπίστωσε ότι η πρόοδός τους πληροί τους όρους της σύμβασης χορήγησης υποτροφίας, αποφάσισε την καταβολή των υποτροφιών του έτους 2016-2017 σε όλους τους υποτρόφους του.

Καρδίτσα, 9 Δεκεμβρίου 2016


Δημοσίευση της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για χορήγηση υποτροφίας

Η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων


Δημοσιεύτηκε στον Τύπο, σύμφωνα τις διατάξεις του Νόμου, την 16η Σεπτεμβρίου 2016 η περίληψη της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για την χορήγηση μίας υποτροφίας σε απόφοιτο Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθη σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017. Η κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων σπουδαστών πρέπει να γίνει εντός 45 ημερών, η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων ορίζεται επομένως η 31η Οκτωβρίου 2016.

Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της Προκήρυξης, τον κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτούνται καθώς και την φόρμα της αίτησης με τα απαραίτητα στοιχεία των υποψηφίων:

Προκήρυξη - Πρόσκληση

Δικαιολογητικά

Φόρμα Αίτησης

Καλούμε όλους τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ και των Τ.Ε.Ε. του Νομού μας που ενδιαφέρονται για την υποτροφία να καταθέσουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους στο Ίδρυμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24410 25007, κ. Γεώργιο Ανυφαντή, Πρόεδρο του Ιδρύματος, Κολοκοτρώνη 10, 2ος όροφος.

Καρδίτσα, 16 Σεπτεμβρίου 2016


Απόφαση για Χορήγηση Υποτροφίας Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του την 8η Απριλίου 2016 να χορηγήσει μία (1) υποτροφία των 2.000 Ευρώ ετησίως σε απόφοιτο Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. του Νομού Καρδίτσας που θα εισαχθεί σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017.

Η σχετική Προκήρυξη - Πρόσκληση, που περιλαμβάνει τους όρους και αναφέρει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απεστάλη προς έγκριση από τις εποπτεύουσες το Ίδρυμα Αρχές. Η Προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2016.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων να λάβουν τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 45 ημέρες από την δημοσίευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει ορίσει τέσσερα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων:

 1. Την επίδοση τους στο σχολείο και στις πανελλήνιες εξετάσεις.
 2. Την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.
 3. Τις ειδικές οικογενειακές τους συνθήκες.
 4. Την εντοπιότητα τους.


Καρδίτσα, 8 Απριλίου 2016


Επιλογή - Ανακήρυξη νέων υποτρόφων του Ιδρύματος


Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του την 6η Νοεμβρίου 2015, αφού αξιολόγησε με αντικειμενικά κριτήρια τις 21 αιτήσεις αποφοίτων σπουδαστών των ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, επέλεξε και ανακήρυξε ως νέους υποτρόφους του Ιδρύματος τις σπουδάστριες:

1) Σουλέα-Ροντρίγκεθ Κάρμεν Μαρία του Γεωργίου, απόφοιτο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Παλαμά, ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Επιστημών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών που εισήχθη στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

2) Γούσιου Ρεβέκκα του Θωμά, απόφοιτο του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών που εισήχθη στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Η σχετική πράξη τοιχοκολλήθηκε την 11η Νοεμβρίου 2015 και κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί εντός δέκα (10) ημερών, δηλ μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2015, να υποβάλλει ένσταση στο γραφείο του Ιδρύματος.

Η Πράξη Ανακήρυξης των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος έχει ως εξής.

Πράξη Ανακήρυξης

Το Δ.Σ. συγχαίρει τους νέους υποτρόφους του Ιδρύματος και τους εύχεται, καθώς και σε όλους τους υποψήφιους, καλή πρόοδο στις σπουδές τους.

Καρδίτσα, 6 Νοεμβρίου 2015


Δημοσίευση της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για την χορήγηση υποτροφιών

Η Παρασκευή 23η Οκτώβρίου 2015 η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων


Δημοσιεύτηκε στον Τύπο, σύμφωνα τις διατάξεις του Νόμου, την 9η Σεπτεμβρίου 2015 η περίληψη της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για την χορήγηση δύο υποτροφιών σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν σε Σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016. Η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων σπουδαστών ορίζεται επομένως η 23η Οκτωβρίου 2015.

Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της Προκήρυξης, με τον κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτείται να συνοδευουν την αίτηση:

Πρόσκληση-Προκήρυξη

Καλούμε όλους τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ και των Τ.Ε.Ε. του Νομού μας να καταθέσουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους στο γραφείο του Ιδρύματος, οδός Δημάρχου Ν. Χαρίτου 5, 4ος όροφος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24410 27711, κ. Χρήστο Ψημμένο.

Καρδίτσα, 9 Σεπτεμβρίου 2015


Απόφαση για Χορήγηση Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του την 17η Απριλίου 2015 να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες των 2.000 Ευρώ η καθεμία ετησίως σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. του Νομού Καρδίτσας που θα εισαχθούν σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 - 2016.

Η σχετική Προκήρυξη - Πρόσκληση, που περιλαμβάνει τους όρους και αναφέρει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απεστάλη προς έγκριση από τις εποπτεύουσες το Ίδρυμα Αρχές. Η Προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2015.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων να λάβουν τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 45 ημέρες από την δημοσίευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει ορίσει τέσσερα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων:

 1. Την επίδοση τους στο σχολείο και στις πανελλήνιες εξετάσεις.
 2. Την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.
 3. Τις ειδικές οικογενειακές τους συνθήκες.
 4. Την εντοπιότητα τους.Καρδίτσα, 17 Απριλίου 2015Ανακήρυξη των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, μετά την έκδοση της απόφασης με αρ.173/13745/3.4.2015 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η πράξη επιλογής των νέων υποτρόφων και απορρίφθηκε ένσταση εναντίον της πράξης αυτής, κατά την συνεδρίασή του την 17η Απριλίου 2015 ανακήρυξε οριστικά ως νέες υποτρόφους του Ιδρύματος τις:

Χριστίνα Πεταλούδα του Ευαγγέλου, και
Αθανασία-Ραφαέλλα Παπαλοπούλου του Αναστασίου

Η απονομή των υποτροφιών έγινε την ίδια μέρα στο γραφείο του Ιδρύματος.

Καρδίτσα, 17 Απριλίου 2015


Ανάρτηση της Πράξης Επιλογής Υποτρόφων του Ιδρύματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του της 4ης Δεκεμβρίου 2014, αφού εξέτασε τις 17 αιτήσεις που υπέβαλαν αριστούχοι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν φέτος σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προέβη στην επιλογή των 2 νέων υποτρόφων του Ιδρύματος, με βάση την κατάταξή τους στον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Κύρια κριτήρια της απολύτως αντικειμενικής μοριοδότησης των υποψηφιοτήτων ήταν οι επίδόσεις των υποψηφίων στο σχολείο και στις Πανελλήνιες εξετάσεις καθώς η οικογενειακή οικονομική κατάστασή τους.

Οι δύο επιλεγείσες σπουδάστριες είναι οι:

1) Χριστίνα Πεταλούδα του Ευαγγέλου, απόφοιτος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, που εισήχθη στην Σχολή Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

2) Αθανασία-Ραφαέλλα Παπαλοπούλου του Αναστασίου, απόφοιτος του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων, που εισήχθη στην Σχολή Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.Η σχετική πράξη, που αναρτάται πιο κάτω και που τοιχοκολλήθηκε την 9η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Νόμο, θα αποσταλλεί στις εποπτεύουσες το Ίδρυμα αρχές για τον έλεγχο της τήρησης των νομίμων διαδικασιών προκήρυξης των υποτροφιών και ανακήρυξης των υποτρόφων.

Η πράξη επιλογής είναι η εξής:

Πράξη Επιλογής Υποτρόφων, 2014-2015

Το Δ.Σ. συγχαίρει τους νέους υποτρόφους του Ιδρύματος και τους εύχεται, καθώς και σε όλους τους υποψήφιους, καλή πρόοδο στις σπουδές τους.

Καρδίτσα, 9 Δεκεμβρίου 2014Δημοσίευση της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για την χορήγηση υποτροφιών

Η Δευτέρα 27η Οκτώβρίου η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων


Δημοσιεύτηκε στον Τύπο, σύμφωνα τις διατάξεις του Νόμου, την 12η Σεπτεμβρίου 2014 η περίληψη της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για την χορήγηση δύο υποτροφιών σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν σε Σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015. Η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων σπουδαστών ορίζεται επομένως η 27η Οκτωβρίου 2014.

Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της Προκήρυξης, με τον κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτείται να συνοδευουν την αίτηση:

Διακήρυξη - Πρόσκληση 2014


Καλούμε όλους τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ και των Τ.Ε.Ε. του Νομού μας να καταθέσουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους στο γραφείο του Ιδρύματος, οδός Δημάρχου Ν. Χαρίτου 5, 4ος όροφος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24410 27711, κ. Χρήστο Ψημμένο.

Καρδίτσα, 12 Σεπτεμβρίου 2014Απόφαση για Χορήγηση Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2014 - 2015Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του της 16ης Μαίου 2014 να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες των 2.000 Ευρώ η καθεμία ετησίως σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. του Νομού Καρδίτσας που θα εισαχθούν σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό Έτος 2014 - 2015.

Η σχετική Προκήρυξη - Πρόσκληση, που περιλαμβάνει τους όρους και αναφέρει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εγκρίθηκε από τις εποπτεύουσες το Ίδρυμα Αρχές. Η Προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2014.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων να λάβουν τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 45 ημέρες από την δημοσίευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει ορίσει τέσσερα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων:

 1. Την επίδοση τους στο σχολείο και στις πανελλήνιες εξετάσεις.
 2. Την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.
 3. Τις ειδικές οικογενειακές τους συνθήκες.
 4. Την εντοπιότητα τους.Καρδίτσα, 5 Ιουνίου 2014
Ανακήρυξη Υποτρόφων Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014


Μετά από μεγάλη καθυστέρηση υπογράφηκε την 6/5/2014 από την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η Πράξη Επιλογής Υποτρόφων του Δ.Σ. του Ιδρύματος και με την οποία ανακηρύσσονται ως υπότροφοι του Ιδρύματος οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014:

 • Κόκκινος Θωμάς του Αντωνίου, φοιτητης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
 • Κρομμύδα Ιωάννα του Γεωργίου, φοιτήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
 • Τσιτσιπά Βασιλική του Θωμά, φοιτήτρια του Τμήματος Φυσιοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.


Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης:

Ανακήρυξη Υποτρόφων 2013

Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του την 16/5/2014 αποφάσισε να προβεί στην απονομή των υποτροφιών την επομένη, Σάββατο 17 Μαίου 2014.

Καρδίτσα, 16 Μαϊου 2014Ανακοίνωση του Δ.Σ.


Το Δ.Σ. ανακοινώνει ότι, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από το Τμήμα Εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ Ελλάδας, αναστέλλονται σε όλη την χώρα οι εγκρίσεις απονομής υποτροφιών και οι προκηρύξεις νέων υποτροφιών, λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων με τον νέο Νόμο - Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών 4183/2013. Το Δ.Σ., κατά την συνεδρίασή του της 1/4/2013, εξέφρασε την δυσφορία του για την εξέλιξη αυτή, η οποία καθυστερεί την απονομή των 3 υποτροφιών προς τους ήδη επιλεγέντες σπουδαστές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2013-2014, καθώς και την προκήρυξη των νέων υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2014-2015.

Καρδίτσα, 1 Απριλίου 2014


Επιλογή των νέων υποτρόφων από το Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του της 14ης Νοεμβρίου 2013, προέβη στην επιλογή των 3 νέων υποτρόφων του Ιδρύματος, με βάση την κατάταξή τους στον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Κύρια κριτήρια είναι οι επίδόσεις των υποψηφίων στο σχολείο και στις Πανελλήνιες εξετάσεις και η οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους.

Οι τρείς επιλεγέντες σπουδαστές είναι οι:
1) Θωμάς Κόκκινος του Αντωνίου, απόφοιτος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, που εισήχθη στην Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
2) Ιωάννα Κρομμύδα του Γεωργίου, απόφοιτος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, που εισήχθη στην Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
3) Βασιλική Τσιτσιπά του Θωμά, απόφοιτος του 2ου ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας, που εισήχθη στο Τμήμα Φυσιοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.


Η σχετική πράξη, που παρατίθεται πιο κάτω, τοιχοκολλήθηκε την 22η Νοεμβρίου 2013 σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Νόμο και κατόπιν θα αποσταλλεί στην εποπτεύουσα το Ίδρυμα αρχή, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ.Ελλάδας, για την ανακήρυξη των υποτρόφων.

Η πράξη επιλογής είναι η εξής:

Πράξη Επιλογής Υποτρόφων 2013 - 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίασή του αποφάσισε την συνέχιση χορήγησης υποτροφιών σε όλους τους ενεργούς υποτρόφους του Ιδρύματος, που επέδειξαν όλοι ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές τους. Επίσης αποφάσισε την χορήγηση υποτροφίας για το 5ο έτος σπουδών σε υποτρόφους που ενώ εισήχθηκαν σε σχολές 4ετούς φοιτήσεως, η διάρκεια των σπουδων τους επεκτάθηκε υποχρεωτικά σε 5 έτη (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθηνών).

Το Δ.Σ. συγχαίρει τους υποτρόφους του Ιδρύματος για την πρόοδο τους και τους εύχεται καλή συνέχεια των σπουδών τους.

Καρδίτσα, 22 Νοεμβρίου 2013


Δημοσίευση της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για την χορήγηση υποτροφιών


Δημοσιεύτηκε στον Τύπο, σύμφωνα τις διατάξεις του Νόμου, την 11η Σεπτεμβρίου 2013 η περίληψη της Προκήρυξης - Πρόσκλησης για την χορήγηση τριών υποτροφιών σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν σε Σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014. Η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων σπουδαστών ορίζεται επομένως η 25η Οκτωβρίου 2013.

Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της Προκήρυξης, με τον κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτείται να συνοδευουν την αίτηση:

Προκήρυξη 43kB

Καλούμε όλους τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ και των Τ.Ε.Ε. του Νομού μας να καταθέσουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους στο γραφείο του Ιδρύματος, οδός Δημάρχου Ν. Χαρίτου 5, 4ος όροφος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24410 27711, κ. Χρήστο Ψημμένο.

Καρδίτσα, 11 Σεπτεμβρίου 2013


Απόφαση για Χορήγηση Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του της 18ης Απριλίου 2013 να χορηγήσει τρεις (3) υποτροφίες των 2.500 Ευρώ η καθεμία ετησίως σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. του Νομού Καρδίτσας που θα εισαχθούν σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό Έτος 2013 - 2014.

Η σχετική Προκήρυξη - Πρόσκληση, που περιλαμβάνει τους όρους και αναφέρει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στάλθηκε προς έγκριση στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά την λήψη της οποίας η Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων να λάβουν τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 45 ημέρες από την δημοσίευση,η οποία πρόκειται να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου 2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει ορίσει τέσσερα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων:

 1. Την επίδοση τους στο σχολείο και στις πανελλήνιες εξετάσεις.
 2. Την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.
 3. Τις ειδικές οικογενειακές τους συνθήκες.
 4. Την εντοπιότητα τους.


Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Ιδρύματος


Καρδίτσα, 25 Απριλίου 2013Ανακήρυξη Υποτρόφων Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013


Υπογράφηκε την 10/4/2013 από την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η Πράξη Επιλογής Υποτρόφων του Δ.Σ. του Ιδρύματος και με την οποία ανακηρύσσονται ως υπότροφοι του Ιδρύματος οι εισαχθείσες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013:

 • Καφεντζή Ευθαλία-Μαρία του Ηλία, φοιτήτρια της Σχολής Σ.Ε.Υ.Π. - Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Λαμίας
 • Γκούγκλια Ελευθερία του Κωνσταντίνου, φοιτήτρια της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Καλαμάταςτου


Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης:

Ανακήρυξη Υποτρόφων 2012-2013 471kBΑπόφαση για Ανάκληση Υποτροφίας Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012


Με απόφαση του Δ.Σ. που πάρθηκε κατά την συνεδρίασή του την 29η Νοεμβρίου 2012 και την εγγριτική Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας της 13/3/2013, ανακλήθηκε η υποτροφία που είχε απονεμηθεί στον Καραπάνο Απόστολο του Χρήστου, λόγω του ότι δεν εκπλήρωσε τις ελάχιστες απαιτήσεις επίδοσης κατά το 1ο έτος σπουδών του που προβλέπει η Σύμβαση Υποτροφίας.

Oλόκληρο το κείμενο της εγκριτικής Απόφασης έχει ως εξής:

Ανάκληση Υποτροφίας 491kBΕπιλογή Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012 - 2013


Σύμφωνα με την Πράξη Επιλογής Υποτρόφων, που εξέδωσε το Δ.Σ. κατά την συνεδρίασή του της 29ης Νοεμβρίου 2012, οι νέοι υπότροφοι του Ιδρύματος θα είναι οι:

Καφεντζή Ευθαλία-Μαρία του Ηλία, και
Γκούγκλια Ελευθερία του Κωνσταντίνου

με αναπληρωματικούς τις:

Παπαχρήστου Αικατερίνη του Προκοπιου και Γκουδάλα Άννα του Ιωάννη

Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της πράξης, που αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας προς έγκριση:

Πράξη Επιλογής Υποτρόφων 2012-2013 115kB

Καρδίτσα, 12 Δεκεμβρίου 2012
Προκήρυξη Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2012 -2013


Το κείμενο της Προκήρυξης - Πρόσκλησης που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και ενέκρινε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των δικαιολογητικών που απαιτείται να συνοδεύουν τις αιτήσεις, περιέχεται στο παρακάτω αρχείο:

Προκήρυξη - Πρόσκληση

Η περίληψη της Προκήρυξης - Πρόσκλησης δημοσιεύθηκε στον τοπικό και τον Αθηναϊκό Τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, την 7η και την 8η Σεπτεμβρίου 2012.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από τους σπουδαστές που ενδιαφέρονται να γίνουν υπότροφοι του Ιδρύματος ορίζεται η Δευτέρα 22α Οκτωβρίου 2012.


Καρδίτσα, 7 Σεπτεμβρίου 2012Απόφαση για Χορήγηση Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του της 30ης Μαρτίου 2012 να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες των 2.500 Ευρώ η καθεμία ετησίως σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. του Νομού Καρδίτσας που θα εισαχθούν σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό Έτος 2012 - 2013.

Η σχετική Προκήρυξη - Πρόσκληση, που περιλαμβάνει τους όρους και αναφέρει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στάλθηκε προς έγκριση στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά την λήψη της οποίας η Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων να λάβουν τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 45 ημέρες από την δημοσίευση,η οποία πρόκειται να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου 2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει ορίσει τέσσερα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων:

 1. Την επίδοση τους στο σχολείο και στις πανελλήνιες εξετάσεις.
 2. Την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.
 3. Τις ειδικές οικογενειακές τους συνθήκες.
 4. Την εντοπιότητα τους.


Καρδίτσα, 30 Μαρτίου 2012Ανακήρυξη Υποτρόφων Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012


Υπογράφηκε την 4/4/2012 από την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η Πράξη Επιλογής Υποτρόφων του Δ.Σ. του Ιδρύματος και με την οποία ανακηρύσσονται ως υπότροφοι του Ιδρύματος οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012:

 • Καραπάνος Απόστολος του Χρήστου, φοιτητής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
 • Κοντοκώστα Ελένη του Ιωάννη, φοιτήτρια του Τμημάτος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης


Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης:

Ανακήρυξη Υποτρόφων 4.4.2012 275kB

Καρδίτσα, 9 Απριλίου 2012


Επιλογή Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011 - 2012


Σύμφωνα με την Πράξη Επιλογής Υποτρόφων, που εξέδωσε το Δ.Σ. κατά την συνεδρίασή του της 10ης Νοεμβρίου 2011, οι νέοι υπότροφοι του Ιδρύματος θα είναι οι:

Καραπάνος Απόστολος του Χρήστου και Κοντοκώστα Ελένη του Ιωάννη,

με αναπληρωματικούς τους:

Κερασιώτη Γεωργία του Βασιλείου και Σιώκα Θωμά του Χρήστου

Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της πράξης, που αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας προς έγκριση:

Πράξη Επιλογής Υποτρόφων 2011-2012 15 11 2011 75kB

Καρδίτσα, 15 Νοεμβρίου 2011Προκήρυξη Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2011 -2012


Η περίληψη της Προκήρυξης-Πρόσκλησης δημοσιεύθηκε στον τοπικό και τον Αθηναϊκό Τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, την 7η και την 8η Σεπτεμβρίου 2011.

Επομένως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από τους σπουδαστές που ενδιαφέρονται για την χορήγηση σε αυτούς Υποτροφίας του Ιδρύματος ορίζεται η 21η Οκτωβρίου 2011
.

Παρατίθεται το κείμενο της περίληψης που δημοσιεύθηκε:

Περίληψη Προκήρυξης 30kb

καθώς και ολόκληρο το κείμενο της Προκήρυξης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Προκήρυξη - Πρόσκληση 39kB

Καρδίτσα, 7 Σεπτεμβρίου 2011Απόφαση για Χορήγηση Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2011 -2012


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε κατά την συνεδρίασή του της 2ας Ιουνίου 2011 να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες των 2.500 Ευρώ η καθεμία ετησίως σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. του Νομού Καρδίτσας που θα εισαχθούν σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό Έτος 2011 - 2012.

Η σχετική Προκήρυξη - Πρόσκληση, που περιλαμβάνει τους όρους και αναφέρει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στάλθηκε για έγκριση από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά την λήψη της οποίας η Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο, όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων να λάβουν τις υποτροφίες θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 45 ημέρες από την δημοσίευση,
η οποία προβλέπεται να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει ορίσει τέσσερα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων:

 1. Την επίδοση τους στο σχολείο και στις πανελλήνιες εξετάσεις.
 2. Την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.
 3. Τις ειδικές οικογενειακές τους συνθήκες.
 4. Την εντοπιότητα τους.


Καρδίτσα, 3 Ιουνίου 2011Ανακήρυξη Υποτρόφων Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011


Υπογράφηκε την 28/12/2010 από την Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η Πράξη Επιλογής Υποτρόφων του Δ.Σ. του Ιδρύματος και με την οποία ανακηρύσσονται ως υπότροφοι του Ιδρύματος οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011:

 • Λάππα Κωνσταντίνα του Φωτίου, φοιτήτρια της Σχολής Βρεφονηπιοκομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
 • Τσουκαλάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου, φοιτητής του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.


Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης:

Ανακήρυξη Υποτρόφων 28.12.2010 545kB

Καρδίτσα, 30 Δεκεμβρίου 2010Επιλογή Υποτρόφων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010 - 2011


Σύμφωνα με την Πράξη Επιλογής Υποτρόφων, που εξέδωσε το Δ.Σ. κατά την συνεδρίασή του της 4ης Νοεμβρίου 2010, οι νέοι υπότροφοι του Ιδρύματος θα είναι:

η Λάππα Κωνσταντίνα του Φωτίου και ο Τσουκαλάς Γεωργίου του Κωνσταντίνου,

με αναπληρωματικούς τους:

Ζαρκάδα Παναγιώτη του Αποστόλου και Στρατίκη Κωνσταντίνα του Δημητρίου

Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της πράξης, που αποστέλλεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προς έγκριση:

Πράξη Επιλογής Υποτρόφων 4/11/2010 62kB

Καρδίτσα, 9 Νοεμβρίου 2010Προκήρυξη Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2010 -2011


Η περίληψη της Προκήρυξης-Πρόσκλησης δημοσιεύθηκε στον τοπικό και τον Αθηναϊκό Τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, την 9η και την 10η Σεπτεμβρίου 2010.

Επομένως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από τους σπουδαστές που ενδιαφέρονται για την χορήγηση σε αυτούς Υποτροφίας του Ιδρύματος ορίζεται η 25η Οκτωβρίου 2010.


Παρατίθεται το κείμενο της περίληψης που δημοσιεύθηκε:

Περίληψη Προκήρυξης 2010 29kB

Καρδίτσα, 9 Σεπτεμβρίου 2010Ανακήρυξη Υποτρόφων Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010


Υπογράφηκε την 30/12/2009 από την Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η Πράξη Επιλογής Υποτρόφων του Δ.Σ. του Ιδρύματος και με την οποία ανακηρύσσονται ως υπότροφοι του Ιδρύματος οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010:

 • Σπανιάς Χρήστος του Κωνσταντίνου, φοιτητής του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθηνών
 • Τζίντζα Σοφία του Κωνσταντίνου, φοιτήτρια του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.


Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης:

Ανακήρυξη Υποτρόφων 2009 -2010 556kB

Καρδίτσα, 8 Ιανουαρίου 2010Προκήρυξη Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2009 - 2010


Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η χορήγηση από το Ίδρυμα δύο Υποτροφιών ποσού 2.500 εκάστη ετησίως σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε/ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν σε Ανώτερη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 14η Νοεμβρίου 2009.

Το κείμενο της Προκήρυξης, σε μορφή .pdf:

Προκήρυξη - Πρόσκληση 59kB

Η αφίσα με την ανακοίνωση για τη χορήγηση των Υποτροφιών:

Αφίσα 2009 79kB

Καρδίτσα, 30 Σεπτεμβρίου 2009Ανακήρυξη Υποτρόφων Ακαδημαϊκού Έτους 2008 - 2009


Υπογράφηκε την 31/1/2009 από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η Πράξη Επιλογής Υποτρόφων του Δ.Σ. του Ιδρύματος και με την οποία ανακηρύσσονται ως υπότροφοι του Ιδρύματος οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009:

 • Πλασταριά Ευαγγελία του Εμμανουήλ, φοιτήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
 • Τσικρίκα Αικατερίνη του Θεοδώρου, φοιτήτρια του Τμήματος και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.


Παρατίθεται το κείμενο της απόφασης:

Ανακήρυξη Υποτρόφων 2008-2009 688kB

Καρδίτσα, 9 Φεβρουαρίου 2009Προκήρυξη Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2008 - 2009


Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η χορήγηση από το Ίδρυμα δύο Υποτροφιών ποσού 2.500 εκάστη ετησίως σε απόφοιτους Τ.Ε.Ε/ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν σε Ανώτερη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αχιλλέως Αλλαμανή» προκειμένου να χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 δύο υποτροφίες των €2500 ετησίως εκάστη σε «Αριστούχους» ή «Λίαν Καλώς» αποφοίτους Τεχνικών Σχολών (ΤΕΕ-ΕΠΑΛ) Τεχν/κής Κατ/σης Ν. Καρδίτσας που θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτερη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μέχρι πέρατος αυτών, καλεί τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους, κατά προτίμηση όσους κατάγονται από τον Ν. Καρδίτσας και περισσότερο ενδεείς, να υποβάλλουν αιτήσεις εντός 45 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας. Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κον Χρ. Ψημμένο, Γραμματέα του Ιδρύματος, στην διεύθυνση Χαρίτου 5, 43100 Καρδίτσα, τηλ.-φαξ 2441027711, κιν, 6976706599.-

Ολόκληρο το κείμενο της διακήρυξης περιέχεται στο παρακάτω αρχείο:

Προκήρυξη 2 9 2008 280kB

Αφίσα για την Προκήρυξη

Αφίσα 2008 130kB

Καρδίτσα, 2 Σεπτεμβρίου 2008


Χρειάζεστε τον Adobe Reader για να ανοίξτε τα αρχεία. Αν δεν το έχετε εγκατεστημένο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.