Ακαδημαϊκό Έτος 2023 - 2024Πράξη Ανακήρυξης Υποτρόφου


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος κατά την συνεδρίασή του την 1η Μαρτίου 2024, αξιολόγησε τις αιτήσεις που υπέβαλαν 13 απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. του Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπάιδευση το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024, με βάση τα κριτήρια που έχει θεσπίσει για την αντικειμενική μοριοδότηση των υποψηφιοτήτων και εξέδωσε Πράξη Ανακήρυξης νέου υποτρόφου του Ιδρύματος, η οποία αναρτήθηκε και τοιχοκολλήθηκε σήμερα, Τρίτη 12 Μαρτίου 2024. Η προθεσμία για τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων θα λήξη την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024.

Πράξη Ανακήρυξης Υποτρόφου

Καρδίτσα, 12 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη-Πρόσκληση για μία νέα υποτροφία


Δημοσιεύτηκε την 10η Οκτωβρίου 2023 η Προκήρυξη - Πρόσκληση για μία υποτροφία των 2.000 Ευρώ ετησίως για σπουδαστές/τριες απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. Νομού Καρδίτσας που εισήχθησαν σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 24η Νοεμβρίου 2023.

Δείτε την Προκήρυξη και την κατάσταση των δικαιολογητικών που χρειάζονται ανοίγοντας τα παρακάτω αρχεία:

Προκήρυξη - Πρόσκληση

Δικαιολογητικά για την αίτηση

Παρατίθεται το έντυπο της αίτησης, που μπορείτε να εκτυπώσετε και να συμπληρώσετε:

Έντυπο Αίτησης

Καρδίτσα, 10 Οκτωβρίου 2023